მუხლი 15°

მუხლი 15°

მუხლი 15°

მეტის ნახვა
მუხლი  45°

მუხლი 45°

მუხლი 45°

მეტის ნახვა
მუხლი 87,5°

მუხლი 87,5°

მუხლი 87,5°

მეტის ნახვა
მუხლი 67°

მუხლი 67°

მუხლი 67°

მეტის ნახვა
ჯვარედინი ერთმაგი სიბრტყის 87,5°

ჯვარედინი ერთმაგი სიბრტყის 87,5°

ჯვარედინი ერთმაგი სიბრტყის 87,5°

მეტის ნახვა
უნიტაზთან მისაერთებელი მილი

უნიტაზთან მისაერთებელი მილი

უნიტაზთან მისაერთებელი მილი

მეტის ნახვა
უნიტაზთან მისაერთებელი მილი/1

უნიტაზთან მისაერთებელი მილი/1

უნიტაზთან მისაერთებელი მილი/1

მეტის ნახვა
უნიტაზის მისაერთებელი ექსცენტრიკი

უნიტაზის მისაერთებელი ექსცენტრიკი

უნიტაზის მისაერთებელი ექსცენტრიკი

მეტის ნახვა
ჯვარედინი ერთმაგი სიბრტყის

ჯვარედინი ერთმაგი სიბრტყის

ჯვარედინი ერთმაგი სიბრტყის

მეტის ნახვა